Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato singkat penyerahan pengantin pria bahasa Sunda (2)

Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
Sawér pangantén
Penulis berusaha menghindari pencampuran bahasa Indonesia atau bahasa Asing pada semua contoh pidato serah terima pengantin.

Dan berupaya menggunakan bahasa Sunda halus (lemes bukan lemas 😃) atau bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari (loma- tapi tidak kasar/vulgar).

Dibedakan pula antara penulisan dan pengucapan "e" (pepet) dan "é" (taling) sebagai upaya mengenalkan bahasa Sunda baku sesuai kaidahnya.

Termasuk penulisan dan pengucapan huruf vokal murni "a, i, u, é, o," dan huruf vokal netral "eu". Karena dalam bahasa Sunda sangat berpengaruh dan berakibat beda arti. 

Contoh
1. Pesek & Pegek = Hidung tidak mancung, harusnya menulisnya Pésék & Pegék. Juga karena kata "Pesek" artinya = Membuka. yang penulisannya Pesék, bukan Peusek atau Peusék.

2. Bener = Benar. "e" disini merupakan "e" (Pepet). Akan berbeda dengan Beuneur= Berisi.
Contoh lain: Leuwi Panjang bukan Lewi Panjang, Peuyeum bukan Peyem atau Peuyem dll.

Dan masih banyak kata lainnya yang harus dibedakan antara menulis dan mengucapkan (ngalarapkeuna).

Kunjungi hiburannya
 
Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ
Alhamdulillahirobil'alamin was sholatu was sallamu ‘ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wasohbihi ajma'in, amma ba’du.

Puji kagungan nu maha suci, urang sanggakeun kanu kagungana Alloh SWT. Alhamdulillah ku kersaning mantena urang tiasa kumpul ngariung ayeuna di ieu patempatan.

Kalayan mugia urang sadaya kasinugrahan rohmah, barokah sinareng maghfiroh-Na, Amin ya robbal ‘alamin.

Salam sinareng sholawat mugia salawasna dipaparinkeun kajungjunan urang anu mulya. Ka Habibana Nabiyana Muhammad SAW.

Kasadayana kulawargana, ka para sahabatna, ka tabi’in tabi'ut tabi'ina, Kalayan mugia urang sadaya kénging syafaatna engké di-yaumil akhir, Amin ya robbal ‘alamin.

Sateuacana simkuring mitutur ku saur nyarita ku basa, neda disihapunten tina samudaya kalepatan. Bilih aya basa anu kirang merenah kana manah wargi sadayana.

Ogé neda widi kasadayana wargi hususna ka sesepuh calon pangantén istri miwah kulawargina. Ka para alim ulama, ustaz-ustazah, bapa ketua RW sinareng jajarana.

Teu hilap hatur nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos kanggo cumarios ka simkuring dina ieu waktos..

Manawi kataji ku video hiburan:

Dina kiwari wanci anu mustari mugia nincak kana mangsa anu sampurna. Simkuring ngadeg di ieu patempatan kapeto ku Bapa…. (Sebutkan nama Bapak calon pengantin pria) sinareng Ibu…..(Sebutkan nama Ibu calon pengatin pria).

Anu kawit ti... (Sebutkan daerah/tempat asal calon pengantin pria). Insyaalloh badé nyumponan pasini jangji anu kantos saati, mayar kedal carita waktos baheula.

Mangsa munggaran patepangna antawis Cép… (Sebutkan nama calon pengantin pria) sareng Néng…(Sebutkan nama calon pengantin wanita).

Mugia dinten ieu sing janten waktos anu lugina diwuwuh ku rido manah wening galih Ibu Ramana calon pangantén istri kanggo ngadahupkeun aranjeuna.

Namung sateuacana simkuring asmana kulawargi calon pangantén pameget hususna ibu ramana, neda disihapunten tina sagalarupina.

Wiréhna ti…. (Sebutkan daerah asal tempat tinggal) indit ngaligincing datang ngagandeuang. Teu jingjing teu bawa saur paripaosna. Anu dicandak mung saaya-aya utamina nyandak jinisna calon pangantén pamegetna.

Anu dipalar mugia sing aya dina kajembaran manah sadayana, ogé kersa nampi kana sagala rupina anu sakieu buktosna.

Hususna simkuring asmana ibu-ramana calon pangantén pameget, badé nyanggakeun jinisna. Anu éstuning sepi ku harti suda ku pangabisa komo ku hartana.

Anu aya mung pangrojong disarengan ngantengna du’a ti ibu-ramana ogé parawargina. Mugia lungsur langsar sagala rupina disarengan ridho Alloh SWT, Amin ya robbal ‘alamin.

Mung sakitu anu kapihatur nu ku simkuring tiasa didugikeun, bilih aya catur anu teu ka ukur aya pasalia basa nu teu kahaja.

Mugia wargi sadayana kersa ngahapunten, sayaktosna jalmi teu aya anu sampurna. Sampurna mung kagungan Alloh SWT.

*(Ulah heureuy ah ieu mah sugan conto pidato rada sarieus sareng ringkes bilih kabujeng lapar 😁).
*Mangga tutup ku Du’a.

Baarakallaahu laka,wa baaraka 'alaika,wa jama'a baynakumaa fii khair.
Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil 'akhirati hasanatan waqina 'adhaban-nar. Wallahul muwaafiq ilaa aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum Warrohmatuloh Wabarokatuh