Pidato Singkat Serah Terima Pengantin Bahasa Sunda 2 Pihak

Posted by Simawar Enterprise on

Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
Seren tampi
Pidato atau sambutan ini dalam Bahasa Sunda biasanya disebut Sérén Suméren atau Séren Tampi. Dan sambutan atau pidato (Biantara) dari pihak pria disebut Nyérénkeun (Sérén-Mikeun-Menyerahkan).

Sambutan singkat saja dengan tujuan memanfaatkan waktu utuk acara lain terutama Akad Nikah (Apalagi jika acaranya disatukan dengan resepsi). Atau untuk membedakan antara Mukadimah Ceramah/Tausyiah dengan Pidato Sambutan (Serahkan saja Khutbah Nikah kepada petugas KUA).

Selain menghargai pihak lain karena dalam serah terima pengantin sering terdengar Bahasa candaan dari pihak calon pengantin pria “Indit ba’da subuh kobla seubeuh/Berangkat setelah solat Subuh tapi sebelum kenyang/belum makan”.

Baca juga
- Contoh Pidato MC atau Naskah Pembawa Acara dalam Pernikahan
- Naskah Pidato Bahasa Sunda Penyerahan Calon Pengantin Pria (Contoh 2)
- Contoh pidato bahasa Sunda penerimaan dari wakil calon pengantin wanita
1. Penyerahan
Pidato Bahasa Sunda Penerimaan pengantin pria
Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
Awali dengan Ta’awudz dan Basmalah, kemudian Do’a Mukadimah dan sholawat (Bebas tergantung yang kita hapal). Cuma hanya saran gunakan Do’a Mukadimah dan Sholawat yang pendek saja karena pertimbangan durasi sesuai rundown acara yang biasanya tercantum sekitar 5 menit.

Saba’dana puji sinareng syukur ka Alloh SWT tina sagala rupi ni’mat ti mantena, utamina ni’mat Iman sinareng ni’mat Islam anu mugia salawasna dipaparinkeun ka urang sadayana. Ogé Alhamdulillah ku kersaNa, simkuring ayeuna miwah rombongan ti…(Sebutkan nama daerah asal) parantos dugi ka ieu wewengkon kalayan aya dina kasalametan, sadayana mungguhing kersaning Alloh SWT.

Bapa Ibu sadaya, hususna sepuh ogé sesepuhna calon pangantén istri miwah kulawargi anu ku simkuring dihormat. Teu hilap kasadayana anu sami lenggah dina ieu acara utamina sadayana para ulama, ustadz/ustadzah, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pangurus ieu wewengkon anu sadayana hormateun simkuring.

Dina ieu waktos simkuring asmana sepuhna calon pangantén pameget nyanggakeun salam baktos, salam kawilujengan kasadayana anu sami lenggah dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan, bilih dongkapna simkuring saparakanca kirang sapagodos sareng manah wargi sadayana.

Maksad dongkapna simkuring saparakanca ka ieu wewengkon teu aya sanés , kumargi parantos nguping ti sepuhna calon pangantén pameget nyaéta saurna gaduh jangji anu tos pasini dina wanci kamari, boga carita anu tos lami kedal ti baheula.

Wiréhna saurna putrana Bapa…(Sebutkan nama Bapaknya calon pengantin pria) sareng Ibu…(Sebutkan nama Ibunya calon pengantin pria) anu wastana Cép…(Sebutkan calon pengantin pria). Gaduh bébéndé haté anu matak hésé saré, gaduh kahayang ka hiji Mojang lenjang anu ayana di wewengkon ieu pisan.

*Agar komunikatif tanya dengan nada canda ke calon pengantin pria dan kalau calon pengantin wanita sudah hadir bisa ditanyakan juga pada keduanya. Conto “Cobi Cép…(Sebutkan calon pengantin pria), parios heula naha leres ieu istri anu disebatkeun kamari téh?” tapi engké marios mah nyaaa, saupami parantos Akad Nikah. Ayeuna mah tingali wéh heula.

Urang lajengkeun deui, maksad anu utami simkuring asmana sepuhna calon pangantén pameget dina danget ieu pisan badé nyanggakeun badan sakujur anu wastana Cép…(Sebutkan nama calon pengantin pria), kanggo didahupkeun ka Néng…(Sebutkan nama calon pengantin wanita).

Mugia wargi sadaya utamina Ibu Ramana Néng… (Sebutkan nama calon pengantin wanita) aya dina ridho manah wening galih, kersa nampi kana naon rupi pamaksadana. Hususna kanggo nikahkeun para putra urang sadaya. Sakantenan mugia kersa nampi cacandakan sanaos saayana, mugia kersa nampina.

Mung sakitu anu kapihatur, neda hapunten anu diseja bilih aya basa anu kirang merenah kana manah Bapa Ibu wargi sadayana. (Tutup dengan do’a dan salam).

Artikel menarik lainnya
- Contoh Album Magazine, Kolase Pernikahan Rika dan Dian
- Contoh Album magazine, Kolase Khitanan

2. Penerimaan
Pidato Bahasa Sunda Penerimaan dari wakil calon pengantin wanita
Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
Awali dengan Ta’awudz dan Basmalah, kemudian Do’a Mukadimah dan sholawat (Bebas tergantung yang kita hapal). Cuma hanya saran gunakan Do’a Mukadimah dan Sholawat yang pendek saja karena pertimbangan durasi sesuai rundown acara yang biasanya tercantum sekitar 5 menit.

Parawargi anu sami lenggah dina ieu waktos, hususna sepuh miwah sesepuh calon pangantén pameget. Ogé Bapa, Ibu, sepuh, anom murangkalih anu ku simkuring dihormat pisan.

Alhamdulillah, tadi parantos kauninga ogé kadangu ku urang sadayana. Naon rupi pamaksadan ti calon pangantén pameget anu parantos didugikeun ku sesepuhna kalayan écés jentré, taya tédéng aling-aling, bruk-brak éstuning malapah gedang. Kahartos pisan pamaksadana.

Simkuring asmana sepuhna calon pangantén istri sareng kulawargina, sateuacana ngahaturkeun wilujeng sumping kasadayana. Wilujeng patepung lawung paamprok jonghok patepang raray, nyanggakeun pangbagéa kasadayana. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi lepat sinareng kakirangana.

Naon rupi anu tadi didugikeun ku sesepuhna calon pangantén pameget. Simkuring nyakséni kalayan kahartos pisan pamaksadana, saur paripaos anu sok didugikeun ki Dalang mah bingah amar wata suta, bingah ka giri-giri. Éstuning disuhun dina embun-embunan, ditampi sagala rupina.

Sami pisan ti simkuring ogé, bilih aya catur anu teu ka ukur, aya pasalia basa anu teu kahaja. Panyuhun panghapunten ti wargi sadaya, mugia Alloh SWT salawasna ngahapunten ka urang sadayana. Amin ya robbal ‘alamin. (Tutup dengan do’a dan salam)

Ini hanya contoh masih banyak kekurangannya, silakan sempurnakan dan sesuaikan dengan kebutuhan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warrohmatuloh Wabarokatuh
Sebelumnya
« Prev Post
Berikutnya
Next Post »

Artikel terkait

13.31.00