Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Naskah MC dalam Pernikahan SUNDA

Assalamu’alaikum Warrohmatuloh Wabarokatuh
https://www.mawarnada.com/
Menurut salah seorang Budayawan Sunda yang terkenal di Jawa Barat, tidak mudah menerjemahkan atau mengganti Bahasa lain menjadi Bahasa Sunda.

Dan tidak mudah Orang Sunda membiasakan menggunakan Bahasa Asing yang telah dicoba diterjemahkan kedalam Bahasanya.

Tapi Orang Sunda jangan takut jika harus menggunakan Bahasa sesuai istilah yang sebenarnya atau sesuai aslinya.

Contoh, konon pernah diperkenalkan istilah Handphone diterjemahkan menjadi Telepon Keupeul, akan tetapi istilah tersebut sulit diterima. Karena kebanyakan kita tetap menyebut Hénpon sesuai yang didengar bukan sesuai yang ditulis.

Atau orang sunda lebih nyaman menggunakan istilah Hapé, Jean dengan Jin, Facebook dengan Fésbuk. Tapi upload dalam Bahasa Sunda sama seperti Bahasa Indonesia yaitu unggah dan download Bahasa Sundanya Unduh. Posting? Nya angger wéh posting. Kitu saurna. Mau tahu orangnya?.

Sambil nyantéy penuh humor pengenalan Bahasa Sunda
-Mengenal & Belajar Bahasa Sunda Bag. 1
-Mengenal & Belajar Bahasa Sunda Bag. 2  
-Sajak Sunda 

Sama seperti master of ceremony (MC), kita sering mengucapkan Émsé atau Ngémsi padahal para ahli Bahasa Sunda sudah memperkenalkan dengan istilah Panata Acara atau Panata Calaraga. Satu hal lagi yang penulis rasakan kita sering mencampur Bahasa lain ke dalam Bahasa Sunda.

Contohnya “Simkuring atas nama anu kagungan maksad”. Kata Atas Nama sudah menjadi kebiasaan dipergunakan tapi lebih baik jika menggunakan kata baku dalam Bahasa Sunda menjadi Asmana. Penulispun mencoba sambil belajar untuk menyajikan contoh artikel dalam Bahasa Sunda dengan berusaha menghindari pencampuran Bahasa atau kata, apalagi Bahasa asing.

Sering mendengar (Termasuk penulis :D) dan banyak beredar contoh pidato Bahasa Sunda, tapi masih bercampurnya antara pemakainan Bahasa lemes/halus, kasar atau loma/sehari hari. Malahan ada yang tidak membedakan atara konsonan E (Pepet), É (Taling) dan EU.

“Sanajan simkuring ogé maké Bahasa alus jeung lemes, tacan tangtu bener jeung merenah nincak kana kuduna. Conto Basa Loma”. Sanaos kitu teu aya lepatna urang sasarengan baé diajar mamanawian aya mangpaatna, kitu seun. Conto Basa Lemes.

Artikel lain mengenai pernikahan
- Pidato Penyerahan Calon Pengantin Pria (1)
- Pidato Penyerahan Calon Pengantin Pria (2)
- Pidato Penerimaan dari wakil calon pengantin wanita (1)
- Pidato Singkat Serah Terima Pengantin Bahasa Sunda 2 Pihak

Ngaras Siraman Seni Budaya Sunda penuh makna
Siraman

Contoh Pidato MC dalam acara pernikahan
Assalamu’alaikum Warrohmatuloh Wabarokatuh
Alhamdulillah wa syukrulillah wa sholatu wa sallamu ‘ala rasulillah sayyidina wamaulana Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa mawwalah, amma ba’dah.

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka dzat Illahi Robbi Alloh SWT, kumargi ku kersaning mantena urang ayeuna tiasa kempel di ieu wewengkon kalayan aya dina rohmat salamet sadayana.

Salam miwah sholawat mugia salawasna dipaparinkeun ka jungjunan urang sadaya. Ka Habibana Nabiyana Muhammad SAW, kasadaya kulawargina, ka para sahabatna, kasadayana Tabi’in ogé Tabi’ut tabi’ina, kasadayana anu sami tumut manut kana ajarana. Kalayan mugia urang sadaya kénging syafaatna engké di yaumil ahir, Amin ya robbal ‘alamin.

Haturan wilujeng sumping kasadayana Ibu ibu, Bapa bapa, nonoman istri sinareng pameget ogé ka sepuhna ti rombongan calon pangantén pameget, anu ku simkuring dihormat pisan. Teu hilap ka sepuhna calon pangantén Istri, ka sadayana kulawargina ogé sesepuhna anu sami dipihormat.

Simkuring salaku panata calaraga dina ieu kasempetan baris ngadugikeun naon rupi acara anu parantos dibadantenkeun sateuacana, nyaéta:

Jauh jauh hari atau minimal sebelum acara dimulai, run down acara harus diketahui oleh kedua belah fihak calon pengantin terutama orang yang terlibat langsung dalam urutan acara seperti siapa orang yang mewakili calon pengantin pria dan wanita, durasi dsb. Seperti  telah di bahas pada artikel sebelumnya.

Contoh Urutan Acara Rundown Pernikahan
Urutan acara pokok pernikahan yang umum dilakukan orang sunda

Lajengkeun deui conto biantarana
Anu kahiji mangrupi bubuka anu sakantenan ku simkuring ayeuna nuju didugikeun

Anu kadua Maos ayat suci Al Qur’an
Anu baris didugikeun ku pangersa Ibu/Bapa/ Ustadz… (Sebutkan nama orangnya)

Anu ka tilu mangrupi nyérénkeun ti wakil atanapi sesepuh calon pangantén Pameget
Anu baris didugikeun ku pangersa Ibu/Bapa/Ustadz… (Sebutkan nama orangnya)

Acara ka opat panampian ti wakil atanapi sesepuh calon pangantén Istri
Anu baris didugikeun ku pangersa Ibu/Bapa/Ustadz… (Sebutkan nama orangnya)

Ka lima acara Simbolis
Anu badé didugikeun ku wakil atanapi Ibu Ramana calon pangantén pameget, sakantenan langsung ditampi ku wakil atanapi Ibu Ramana calon pangantén Istri

Ka genep mangrupi acara anu utami Akad Nikah/Ijab Kobul
Anu badé dipingpin ku patugas ti Kantor Urusan Agama (KUA)

Anu salajengna acara pamungkas dina ieu acara sérén tampi, mangrupi Du’a anu baris didugikeun ku simkuring sakantenan nutup acara.

Hadirin anu sami lenggah dina ieu acara, hayu urang sami ngamangpaatkeun waktos. Acara urang kawitan ku Maos ayat suci Al Qur’an. Ka pangersa Ibu/Bapa/Ustadz…(Sebutkan nama) mangga dihaturanan.

Setelah selesai pembacan ayat suci Al qur'an
Hatur nuhun ka pangersa Ibu/Bapa/Ustadz...(Sebut namanya), anu nembé réngsé ngadugikeun maos ayat suci Al Qur'an. Mugia rohmah sinareng barokahnya dipaparinkeun ka anjeuna anu maosna, hususna ka dua calon pangantén, umumna kanggo urang sadaya, Amin ya robbal 'alamin.

Catatan
Acara berlanjut sesuai urutan yang telah disebutkan di atas, dan hal terpenting setiap selesai yang diberi kewenangan menyampaikan tugasnya masing masing. Pengatur Acara (MC) memberikan ulasan singkatnya minimal mengucapkan terimakasih atas sambutanya.

Akan tetapi jangan mengulas terlalu dalam, karena dalam serah terima calon pengantin biasanya ada unsur “Jual Beli” Bahasa dan istilah. Yang sudah menjadi tanggung jawab masing masing petugasnya (Ulah pacorok kokod/Intervensi/Overlapping :D)

Sampai pada acara pokok Walimatun Nikah
Sebelum acara akad nikah dimulai MC/Pembawa Acara harus sudah mengetahui dari hasil perundingan kedua belah pihak. Apakah calon pengantin Istri akan diikut sertakan dalam acara ijab kobul atau tidak. Tergantung hasil musyawarah antara keluarga kedua calon pengantin 

Lajengkeun deui conto biantarana
Alhamdulillah ayeuna nincak kana acara anu utama Ijab Kobul Akad Nikah. Namung sateuacana acara dilajengkeun, simkuring umajak ka sadayana anu hadir. Urang sami nyakséni kalayan panyuhun pangrojong du'a, mugia sagala rupina aya dina lungsur langsar.

Mangga ka calon pangantén pameget ogé ramana calon pangantén Istri dihaturanan linggih di tempat anu parantos disayogikeun, ka para saksi ti kadua beulah pihak supados tatan tatan, ka kaméramén photo sareng vidéo mangga milari tempat anu merenah kanggo ngadokumentasikeun ieu acara.

Ka parawargi sadaya hayu urang sami nyakséni lumangsungna ieu acara, namung hapunten anu kasuhun ka wargi anu kagungan murangkalih supados ditertibkeun, ogé saéna hapé dipareuman atanapi dijemplingkeun (Silence).

Hiji deui anu kalintang pentingna, sabadana Ijab Kobul Akad Nikah panyuhun ulah kaleprok DA SANÉS JAPATI dikeprokan. (Mangga heureuy mung ulah nyéépkeun waktos :D)

Langkung payus kedal lisan ku du'a sakedikna Alhamdulillah Barokalloh.
Baarakallaahu laka, wa baaraka 'alaika, wa jama'a baynakumaa fii khair.

Sampai disini acara hampir selesai dan untuk do'a penutup silahkan cari sendiri.
Artikelnya takut kepanjangan dan penulispun mau "Nutupkeun Jandéla" karena menulisnya menjelang Maghrib, kacai heula ah.

Demikian semoga bermanfaat dan mohon ma'af jika ada yang kurang tepat. Semua kekurangan dan kesalahan murni keterbatasan pengetahuuan penulis.Terimakasih, hatur nuhun.
Wassalamu'alaikum warrohmatulloh wabarokatuh.