Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sisindiran Paparikan Papatah (Piwuruk)

Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh
Contoh sisindiran paparikan
Ceuk para ahli dina widang basa Sunda nu disebut sisindiran mah kudu murwakanti. Sisindiran cenah mah dibagi 3 nyaéta paparikan, rarakitan, wawangsalan.
 
Naon harti jeung bédana ?, mangga téorina mah néangan deui dinu séjén  bisi panjang teuing pedarana. Bisi kaburu lieur macana 😁
 
Ieu mah sugan kaasup conto sisindiran paparikan papatah (piwuruk). Nu ngandung ciri basa teuaya nu dibalikan deui (diucapkeun deui).
 
Sisindiran Paparikan Piwuruk (mapatahan/ngélingan/ngingetan)
Hajat nabeuh kuda rénggong
Dipirig kendang jeung goong
Nu solatna belang betong
Nu kitu kudu ditajong

Jalma mah mahluk nu lemah
Laku lampah remen salah
Ka Alloh urang ibadah
Ruku sujud bari pasrah

Anaking ieu peupeujeuh
Hiji buktina kadeudeuh
Ulah loba gurah-geureuh
Lamun moal jadi peureuh
 
Kabatur ulah migeuleuh
Sing akuran jeung mideudeuh
Hirup kudu ieuh-ieuh
Lampah ulah siga careuh
 
Geus subuh indit ka sawah
Beurang cicing di masigit
Lamun hirup hayang berkah
Hirup eling ulah pelit

Ieu mah pira pangjeujeuh
Lampah ulah geuleuh keumeuh
Najan hirup ukur meujeuh
Mangkadé Iman sing pageuh

Digawé di tempat baseuh
Momobilan henteu reureuh
Miboga imah nu pageuh
Gajihan duitna weuteuh
 
Islam ageman nu maneuh
Solat keureuyeuh nikreuh
Loba ngadu'a sing keukeuh
Salamet dikureb taneuh
 
Kadongdong ngalana atah
Tangkalna sok loba geutah
Ngomongkeun disebut ghibah
Mun nyalahan jadi fitnah
 
Mung sakitu heula anu tiasa disanggakeun mamanawian aya anu kaanggo. Sugan kapayuna dikersakeun tiasa nambihan ku rupa sisindiran (pantun Sunda) séjéna. 
Wassalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh.