Nasihat Dalam Bahasa Sunda 1

Posted by Simawar Enterprise on

Pépéling
Anaking ieu peupeujeuh
Hiji buktina kadeudeuh
Ulah loba gurah-geureuh
Lamun moal jadi peureuh

Kabatur ulah migeuleuh
Sing akuran jeung mideudeuh
Hirup kudu ieuh-ieuh
Lampah ulah siga careuh

Ieu mah pira pangjeujeuh
Lampah ulah geuleuh keumeuh
Najan hirup ukur meujeuh
Mangkadé Iman sing pageuh

Digawé di tempat baseuh
Momobilan henteu reureuh
Miboga imah nu pageuh
Gajihan duitna weuteuh

Islam ageman nu maneuh
Solat keureuyeuh nikreuh
Loba ngadu'a sing keukeuh
Salamet dikureb taneuh
Sebelumnya
« Prev Post
Berikutnya
Next Post »

Artikel terkait

20.05.00