Space iklan

Ulah Hareup Teuing Bisi Tikusruk, Ulah Tukang Teuing Bisi Tijengkang

Posted by Deni Koswara on

Assalamu’alaikum Warrohmatulloh Wabarokatuh

http://www.mawarnada.com/
Ieu mangrupi kamandangan, mamanawian aya mangpaatna husus kanggo simkuring nyalira umumna kanggo wargi sadaya utamina generasi Sunda kapayuna, urang Sunda pasti apal atawa pernah ngadenge paribasa saperti judul di luhur, ngan teu saeutik anu can ngarti kana naon maksud eta paribasa, dimana, atawa kumaha cara makena jeung kana masalah naon kudu ngalarapkeuna. Masalahna teu saeutik kusalah makena eta paribasa urang Sunda jadi katinggaleun tina sagala widang, alatan loba teuing kasieun jeung kahariwang.

Ieu mangrupa sababaraha conto anu sok aya di sabudeureun urang, diantarana:
- Leungitna pangabisa/kaahengan/pangaweruh urang Sunda, alatan anu bisana kaburu teu aya di alam dunya
- Kamotekarana embung katingali/kanyahoan ku batur, boga rasa sieun jeung hariwang anu kaleuleuwihan, antukna batur atawa bangsa deungeun ngaku-ngaku eta pangabisa bogana atawa ciptaana.
- Sakapeung hiji pamingpin dipilih kualesan pangaruh turunan, umurna, ku banda pakayana atawa pendidikana wungkul, teu malire kana kamampuan dina cara mingpina, jeung anu liana boga rasa sieun, era, kahariwang anu kaleuleuwihan atawa bisa wae teu dibere kasempetan.
- Teu wani nepikeun hiji kamandangan alatan anu disinghareupana saluhureun umurna, pendidikana, banda pakayana, jabatana, miboga rasa sieun jeung era. Saestuna satiap jalma dibere kunu maha kawasa kakurangan jeung kapunjulana, komo di jaman kiwari anu cenah mah jaman moderen, jaman tehnologi oge jaman demokrasi jsb.

Ulah hareup teuing bisi tikusruk, ulah tukang teuing bisi tijengkang mangrupa kaati-atian jeung kawaspadaan dina kahirupan anu teu weleh nincak dina kasaimbangan boh dina ucapan, sikep jeung lampahna ku ngajauhan ujub, riya jeung takabur dumasar sakabeh jalma sarua boga kapunjulan jeung kakurangan sewang-sewangan.

Paribasa ieu ngandung harti anu sabenerna urang Sunda ngabogaan sikep Siger Tengah, anu dicokot dina basa Siger mangrupa hiasan dina mahkota panganten atawa wayang wong, mangrupa simbul anu sakral, hirup ngahiji jeung pasangana, adil, ngajaga kahormatan jeung bijaksana dina sagala rupana.

Jadi ulah hareup teuing bisi tikusruk, ulah tukang teuing bisi tijengkang, ieu mangrupa ciciren demokrasi anu sabenerna, cicing di tengah-tengah lain ngandung harti CICING/JEMPE/HARE-HARE/HAYANG NGEUNAH SORANGAN atawa teu kaditu-kadieu (Netral), tapi ngajaga kasaimbangan kapentingan keur sakabehna dumasar kana kaadilan, kabijaksanaan keur ngajaga jeung silih hormat oge ngajaga kahormatana, jadi beda jeung sieunan, eraan atawa ujub, riya jeung takabur (Wani lain wanian, sieun lain sieunan).

Mung sakitu anu kapihatur kamandangan ti simkuring, hapunten anu kasuhun tina samudaya kakirangan oge kalepatan. Lepatna eta tina kabodoan simkuring mugia saenggalna kersa ngalereskeun, tos waktosna urang Sunda tandang makalangan dina sagala bidang luyu sareng kamampuana sewang-sewangan kanggo ngaronjatkeun pangwangunan anu ayeuna dipayunan, hatur nuhun.
Wassalamu’alaikum Warrohmatulloh Wabarokatuh

Previous
« Prev Post

Related Posts

8:00:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Koreksi atau saran silahkan masukan pada kolom komentar,mohon tidak mencantumkan link aktif